Svět Erganu

Kern.

Svobodné město, které nespadá pod správu žádné větší říši světa. Sousedí sice s Kalenardonem a Obmitarem, ale stále si udržuje nezávislost.

To se má brzy změnit. V posledních letech vládl Obmitaru starý císař, který prosazoval mírové soužití a diplomatická jednání. Po jeho smrti a nástupu syna, mocichtivého ambiciózního mladíka, na trůn, pochodují armády Obmitaru ke Kernským branám. Ani ne tak kvůli majetku města samotného, ale přednostně pro jeho výhodnou strategickou polohu využitelnou k možné expanzi směrem do Kalenardonu.

Ten na tento akt odpovídá stejně – mobilizuje armádu. Blíží se velké střetnutí o mocné město s nespočetnými hradbami, které rozhodne o vývoji blížící se války.

To je ale jiný příběh. Ten náš se odehrává o 200 kilometrů jižněji, kde se potkává kalenardonský záškodnický oddíl a obmitarský záložní sbor. Zdánlivá potyčka se ovšem změní ve velmi důležitý střet, který může rozhodnout o průběhu samotné velké bitvy a o jejím vítězi. Pokud se kalenardonským záškodníkům podaří prorazit a přerušit zásobování hlavnímu voji, bude se muset postup Obmitarských zastavit, a naopak pokud uspějí Obmitarští, otevře se jim cesta do nepřátelského týlu.

Ani jedna strana však zatím nemá potuchy o blížícím se krveprolití. Netuší, že bitva o Kern se odehraje někde úplně jinde a za jiných okolností, než za mohutného dunění bubnů a slavnostního znění fanfár.

Chcípat se bude jinde…